نحوه دانلود فایل

جمعه 16 تير 1396
18:42
بلبل

طریقه دانلود فایل :


ابتدا لینک دانلود انتخاب (دراگ) و کپی کرده (بر روی آن راست کلیک و انتخاب گزینه Copy)

و در یک پنجره جدید (New tab) مرورگر بفرستید (Paste) و کلید اینتر را بزنید

(به صفحه دانلود فایل هدایت می شوید)[ بازدید : 438 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادبیات و پیشینه تحقیق درباره هوش معنوی

جمعه 23 تير 1396
5:16
بلبل

ادبیات و پیشینه تحقیق درباره هوش معنوی


تعداد صفحات : 7

فرمت : word

بخشی از متن :

مفهوم معنویت :

معنویت یکی از نیازهای درونی انسان بوده و برخی صاحب نظران آن را متضمن بالاترین سطح زمینه‌های رشد شناختی اخلاقی و تلاش همواره ی آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چراهای زندگی می دانند. همین امر باعث شده است که سازمان بهداشت جهانی نیز در تعریف ابعاد وجودی انسان علاوه بر ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی به بعد معنوی نیز اشاره کند و بعد چهارم یعنی بعد معنوی را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح کند (یعقوبی، 1388). معنویت به عنوان .............

هوش معنوی و مولفه های آن:

ادواردز مـعتقد اسـت‌ داشتن‌ هوش‌ معنوی بـالا بـا داشتن ...............

.

.

.

نظریه های هوش معنوی

وهان(2002) معتقد است که هوش معنوی، یکی از انواع هوش های چندگانه است که به طور مستقل مي- تواند رشد و توسعه يابد. هوش معنوي نيازمند شيوه هاي مختلف شناخت و وحدت زندگي دروني ذهن و روح با زندگي در دنياي هستي است. هوش معنوي مي تواند به وسيلة تلاش، جستجو و تمرين پرورش يابد. انسان براي كسب قدرت تشخيص در تصميم گيري هايي كه به رشد سلامت نفس و روان كمك مي كند، نيازمند هوش معنوي است.

بر همين اساس، زوهار و مارشال (۲۰۰۰) معتقدند، هوش معنوي .............

.

.

.

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

در تحقیقی که نادری و همکاران (1389) با موضوع، رابطه هوش معنوي و هوش هیجاني با رضایت از زندگي سالمندان، انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین هوش معنوي و رضایت از زندگي، همچنین بین هوش هیجاني و رضایت از زندگي رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون با روش ورود نشان داد که متغیرهاي هوش معنوي، هوش هیجاني به ترتیب پش بیني کننده رضایت زندگي بودند.

پژوهش كيامرثي و ابوالقاسمي (1389)، نشان داد كه .................................
.
.
.

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

اسمیت (2005) در مطالعات خود نشان داد كه هوش معنوي ، لازمه سازگاري بهتر با محيط است و افرادي كه هوش معنوي بالاتري دارند، تحمل آنان در مقابل فشارهاي زندگي بيشتر بوده و توانايي بالاتري را براي سازگاري با محيط از خود بروز مي دهند.

بريل هرت ( 2005 ) در بررسي رابطه معنويت و رضايت .......................
.
.
.

فهرست مطالب

مفهوم معنویت

هوش معنوی و مولفه های آن

نظریه های هوش معنوی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور


لینک دانلود :


http://besteshopiran.zepo.ir/buy/80001#buy


در صورت هر گونه مشکل در دانلود فایل به قسمت آموزش دانلود فایل در همین صفحه مراجعه نمایید.


[ بازدید : 443 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادبیات و پیشینه تحقیق با موضوع مهارت های ارتباطی

جمعه 23 تير 1396
5:13
بلبل

ادبیات و پیشینه تحقیق با موضوع مهارت های ارتباطی

تعداد صفحات : 15

فرمت : word

بخشی از متن :

تعاریف ارتباطات :

ارتباطات عبارتست از: انتقال و تبادل اطلاعات ، معاني و مفاهيم و احساس ها بين افراد در سازمان با واسطه يا بي واسطه (الواني ، 1369).

ارتباطــات موثر بين اجزاي گوناگون يك سازمان از عناصر كليدي موفقيت مديران است. بارنارد مي گويد فراهم آوردن يك سيستم ارتباطي ، يكي از سه وظيفه اصلي اجرايي مهم براي بقاي يك سازمان است. بنيس و نانسن اظهار داشتند كه فراهم آوردن معنا از طريق ارتباطات، يكي از چهار راهبرد مهم رهبري است. ارتباط موثر با افراد و درك انگيزه هاي آنان باعث توفيق مديريت .....

.

.

.

نظریه های مهارت های ارتباطی

استونر و ونكل در كتاب مديريـت از قول «پيتـر دراكر» نقل قـول مي كنند كه مدير افراد را اداره نمي كند؛ بلكه آنها را برمي انگيزد، راهنمايي مي كند و براي دست يافتن به هدف ها سازمان مي دهد. كارآمدي مدير بستگي به توانايي او در برقراري ارتباطات با كاركنان دارد. چنانكه اين نقش را به نحو مطلوب ايفا كند. تأخير در كار از ميان مي رود، سوء تفاهم، ابهامات و تعارضات به حداقل تقليل مي يابند و هماهنگي و زمينه هاي كنترل فراهم مي شود (به نقل ازچاندن ، 1987).

اهميت ارتباطات در سازمان ها تا بدان حد است كه فقدان يا ابهام در آن را يك عامل اصلي، از منابع اصلي بروز تعارضات در سازمان دانسته اند. جــلوگيري از دخالت ذهنيــت ها در ارتـباطات سازماني ، آشكار سازي ......

.

.

.

ويژگي هاي ارتباطات

در ارتباطات چند ويژگي ذاتي وجود دارد كه عبارتند از:

الف) پويايي ارتباطات:ارتباطات پوياسـت، بديـن مـعني كه وقتـي با كسـي سـخن مي گوئيد در فعاليتي وارد مي شويد كه تغيير رفتار را به همراه دارد مثل حركت بدن، چهره، حركت چشم، ابرو و....

ب) پيشرفت ارتباطات: ارتباطات داراي حركت به سوي هدف خاصي است. بدين معني كه ممكن است در يك ارتباط عذرخواهي كنيد و يا سعي كنيد درباره موضوعي بيشتر توضيح دهيد ولي نمي توانيد آن را نفي كنيد، شما فقط به پيش مي رويد.

ج) فعال بودن ارتباطات: ارتباطات ............

.

.

.

مهارت كلامي:

در ارتباط كلامي، با استفاده از زبان كه متشكل از لفظ و معنا و دستور زبان است، اطلاعات منتقل مي شود. براي بيان يك فكر، كلمه ها بر............

مهارت شنودي (گوش دادن):

يكي از روش هاي مهم در برقراري ارتباط مؤثر و درك بهتر مخاطب خود و ايجاد شرايطي كه او نيز بتواند شما را بهتر درك كند، گوش دادن پويا است، كه...........

مهارت بازخورد:

يكي از عواملي كه موجب مي شود ارتباطات مؤثر به خوبي برقرار نشود، عدم آگاهي منبع يا فرستنده از تأثير پيامدهاي مبادله شده ميان خود و گيرنده در فرايند ارتباطات است. بازخورد اطلاعاتي .............

.

.

.

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

در تحقيقي كه توسط مرتضوي نصيري (1370) با عنوان «بررسي ارتباطات رسمي سازماني در ادارات آموزش و پرورش نواحي شهرهاي اصفهان و مشهد» صورت گرفت نتايج زير به دست آمد:...................

.

.

.

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

لارسن (1971) تحقيقي را با عنوان «اثربخشي برنامه هاي هدايت معلم در پيشرفت و بهبود مهارت هاي ارتباطي، مهارت هاي مديريتي و اجتماعي شدن» انجام داد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه مهارت هاي ذكر شده در برنامه هاي رسمي و غير رسمي هدايت معلمان تازه كار، تفاوت معــني داري با يكديـگر نشـان مي دهد. در برنامه هاي رسمي، پيشرفت بيشتري در عملكرد معلمان در مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي شدن مشاهده مي شود. در صورتي كه در مهارت هاي مديريتي كاهش مي يابند. در برنامه هاي رسمي نگرش بهتري در معلمان تازه كار نسبت به مدرسه شان ايجاد مي شود.

دانز و هزن (1977) تحقيقي با عنوان ..............
.
.
.

فهرست مطالب

مهارت های ارتباطی

نظریه های مهارت های ارتباطی

ويژگي هاي ارتباطات

مهارت كلامي

مهارت شنودي (گوش دادن)

مهارت بازخورد

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور


لینک دانلود :


http://besteshopiran.zepo.ir/buy/80003#buy

در صورت هر گونه مشکل در دانلود فایل به قسمت آموزش دانلود فایل در همین صفحه مراجعه نمایید.


[ بازدید : 427 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادبیات و پیشینه تحقیق درباره هوش عاصفی

جمعه 23 تير 1396
5:11
بلبل

ادبیات و پیشینه تحقیق درباره هوش عاصفیبخشی از متن :

تعریف هوش عاطفي

تعريف هوش عاطفي نيز مانند هوش شناختي دشوار است. اين اصطلاح از زمان انتشار كتاب معروف گلمن (1995) به گونه اي گسترده به صورت بخشي از زبان روزمره درآمد و بحث هاي زيادي را برانگيخت. گلمن طي مصاحبه اي با جان اينل (1996) هوش عاطفي را چنين توصيف مي كند: هوش عاطفي نوع ديگري از هوش است. اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويشتن و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم هاي مناسب در زندگي است.

گلمن در جايي ديگر (1998) هوش عاطفي را ..............................

.

.

.

رویکردهای عمده در حوزه هوش عاطفی:

1. رویکرد توانایی (غیر ترکیبی): این رویکرد بر اساس توانایی پردازش اطلاعات عاطفی است و توسط مایر و سالووي (1990) مطرح شده است (به نقل از یوسفی، 1382).

2. رویکرد ترکیبی: که تلاش می کند تا دیدگاه هاي ...........................................

.

.

.

مدل گلمن از هوش عاطفی

در مدل گُلمن به طور خلاصه پنج حوزه اساسی هوش هیجانی مورد بررسی قرار گرفته است:

شناخت هیجان‌ها و احساسات خود، خودآگاهی

مدیریت هیجان‌ها و احساسات خود، خودمدیریتی

خود انگیزشی...........................

.

.

.

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

پژوهشي توسط زارع (1380) تحت عنوان (( مطالعه سهم هوش عاطفي در موفقيت تحصيلي )) صورت گرفته است. در اين پژوهش به منظور بررسي توان پيش بيني كنندگي هوش عاطفي در موفقيت تحصيلي از پرسشنامه هوش عاطفي بار – آن استفاده شده كه نتايج آن چنين است : ...................

.

.

.

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور

در تحقيقي كه توسط روزنهال و همكارانش در ( 1977 ) در هاروارد دو دهه پيش انجام گرفت؛ نشان داده شد كه افرادي كه در تشخيص هيجان هاي ديگران بهترين بودند , هم در كار و هم در زندگي اجتماعي شان موفق تر بودند (كري ، 2000 )................................

بسیار کامل و جامع

کاملترین در نوع خود

پیشینه تحقیق بیش از 20 سال

موضوع مطالب

تعریف هوش عاطفي

رویکردهای عمده در حوزه هوش عاطفی

رویکرد ترکیبی

مدل گلمن از هوش عاطفی

رویکرد توانایی

هوش عاطفی و کیفیت زندگی

هوش عاطفی و سلامت روان

هوش عاطفی و سلامت جسمانی

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور


لینک دانلود :


http://besteshopiran.zepo.ir/buy/79994#buy


در صورت هر گونه مشکل در دانلود فایل به قسمت آموزش دانلود فایل در همین صفحه مراجعه نمایید.


[ بازدید : 451 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پیشینه تحقیق و مبانی نظری با موضوع خودکارآمدی

جمعه 23 تير 1396
5:10
بلبل

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری با موضوع خودکارآمدی


مناسب برای پژوهش دکتری و پژوهش ارشد

دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی)

دارای رفرنس دهی استاندارد

مطالب موجود در فایل:

مفهوم خودکارآمدی

نظریه های خـودکارآمدی

انواع خودکارآمدی

ابعاد خودکارآمدی

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی


لینک دانلود :


http://besteshopiran.zepo.ir/buy/83367#buy


در صورت هر گونه مشکل در دانلود فایل به قسمت آموزش دانلود فایل در همین صفحه مراجعه نمایید.


[ بازدید : 441 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی اثر UDMA بر خواص مکانيکی کامپوزيت دندانی

جمعه 23 تير 1396
5:06
بلبل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی اثر UDMA بر خواص مکانيکی کامپوزيت دندانی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تكريم ارباب رجوع

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتراپی

همراه با کلیه منابع فارسی و انگلیسی

دارای رفرنس دهی استاندارد

لینک دانلود آخر متن


1- تاريخچه:

با بررسي سير پيدايش رزينهاي کامپوزيتي به سيمانهاي سيليکات و سيستمهاي آکريلي خواهيم رسيد. با گذشت زمان و افزودن ذرات شيشه به عنوان فيلر و نيز با پيدايش مونومر Bis–GMA كامپوزيتهاي دنداني به دنياي دندانپزشكي معرفي شدند. كامپوزيتها بدليل خواص مكانيكي بالاتر، انقباض كمتر در هنگام پليمريزاسيون، مقاومت بيشتر در برابر سايش و نهايتاً نتايج كلينيكي بهتر جايگاه ويژه اي در دندانپزشكي يافتند و با پيدايش سيستمهاي باندينگ و پيشرفت در اين زمينه به عنوان ماده اي بسيار با ارزش در دندانپزشكي ترميمي در نظر گرفته شدند[6].

2-1-1- ساختمان و تركيب كامپوزيتهاي دنداني

كامپوزيتهاي دنداني كه در دندانپزشكي بكار مي روند به طور کلي شامل چهار قسمت مي باشند[4و8]:

1- رزين ماتريس آلي

2- فيلرهاي معدني

3- عامل اتصال دهنده ( Coupling Agent )

4- سيستم فعال كننده و آغاز كننده

بطور كلي رزين ماتريس، زمينه ماده كامپوزيتي را تشكيل مي دهد و از طريق عامل اتصال ( Coupling Agent ) ذرات فيلر را بهم مرتبط مي سازد و در كنار هم نگاه مي دارد[8].

2-1-2- ماتريس رزيني

بطور كلي در ابتدا مونومرها بصورت مايع مي باشند كه طي واكنش پليمر شدن به يک سيستم پليمر سخت تبديل مي گردند. اين خاصيت ماده يعني در واقع تبديل از يك فرم پلاستيك به جامد سخت، اجازه ميدهد تا اين ماده بتواند به عنوان يك ماده ترميمي در دندانپزشكي در نظر گرفته شود. مونومرهاي رايج كه در سيستم كامپوزيتهاي دنداني بكار مي روند عبارتند از:

.

.

.

لینک دانلود :


http://besteshopiran.zepo.ir/buy/83964#buy


در صورت هر گونه مشکل در دانلود فایل به قسمت آموزش دانلود فایل در همین صفحه مراجعه نمایید.


[ بازدید : 437 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تكريم ارباب رجوع

جمعه 23 تير 1396
5:03
بلبل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تكريم ارباب رجوع

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتراپی

همراه با کلیه منابع فارسی و انگلیسی

دارای رفرنس دهی استاندارد

لینک دانلود آخر متن


1-2 تكريم :

تكريم به معناي ارجمند شمردن ، گرامي داشتن و بزرگوار و عزيز شمردن است. طرح تكريم اگرچه با بيان موضوع و به كارگيري ادبيات جديد سعي در تزريق مفهوم نو در نظام اجرايي و اداري داشته است و بر مبناي مشتري مداري تنظيم شده، اصولاً داراي ماهيتي دستوري و تكليفي است كه مطابق آن دستگاههاي اجرايي دولتي ملزم به رعايت آن مي گرداند.

2-2 اهداف تكريم:

1- شفاف و مستند سازي، و اطلاع رساني مناسب به مراجعان درباره نحو خدمت رساني از طريق بروشور، كتاب راهنما- تابلو اعلانات

2- بازنگري و اصلاح و مهندسي مجدد روشهاي انجام كار به منظور ايجاد سهولت و افزايش سرعت و دقت در خدمت رساني به مردم

3- تدوين منشور اخلاقي سازمان، به منظور ايجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع

4- نظرخواهي از مراجعان به اداره ها، درباره كيفيت خدمت دهي، و چگونگي برخورد كاركنان

1- ايجاد سازو كارهاي لازم، به منظور تشويق كاركناني كه موجب رضايت خدمت گيرندگان مي‎شوند و برخورد با كاركنان خطاكار

2- نظرسنجي از مردم درباره رضايت آنان از كيفيت خدمت رساني دستگاههاي دولتي


3-2 تعريف ارباب رجوع (مشتري):

مشتري شخصي حقيقي يا حقوقي است كه محصول يا خدمتي را دريافت مي‎كند. از ديدگاه سنتي مشتري كسي است كه فرآورده هاي شركت را خريداري كند در دنياي كسب و كار امروزي مشتري را چنين تعريف مي كنند (رضايي نژاد-1378) مشتري كسي است كه سازمان مايل است با ارزشهايي كه مي آفريند بر رفتار وي تأثير گذارد.

4-2 انواع دسته بندي مشتريان:

....


لینک دانلود :


http://besteshopiran.zepo.ir/buy/83772#buy


در صورت هر گونه مشکل در دانلود فایل به قسمت آموزش دانلود فایل در همین صفحه مراجعه نمایید.


[ بازدید : 443 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پیشینه تحقیق ارتباط كلسيم با ليپيدها و ليپوپروتئين‏ ها

جمعه 23 تير 1396
4:57
بلبل

پیشینه تحقیق ارتباط كلسيم با ليپيدها و ليپوپروتئين‏ ها


لینک دانلود در انتهای مطلب


بخشی از ادبیات پیشین موجود در فایل :


Bell و همكاران (29) در سال 1992در ايالت مينسوتا آمريكا براي بررسي تأثير مكمل كربنات كلسيم بر سطح كلسترول سرم بيماران مبتلا به هيپركلسترولمي، در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوكور به شكل ضربدري،56 بيمار مبتلا به هيپركلسترولمي خفيف تا متوسط را 8 هفته تحت رژيم كم چرب و كم كلسترول (step Ι)قرار دادند و سپس براي 6 هفته تحت مكمل ياري با كلسيم ( 1200ميلي‏گرم در روز) يا دارونما قرار دادند سپس بيماران ....

Denke و همكاران (25) در سال 1993در ايالت تگزاس براي بررسي تأثير كلسيم دريافتي بر دفع اسيدهاي چرب مدفوع و ليپيدهاي سرم در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده بر روي 13 مرد سالم مبتلا به هيپركلسترولمي متوسط، رژيم كم كلسيم (410 میلی گرم در روز) را با رژيم غني شده از مالات - سيترات كلسيم به همراه 2 مكمل 500 ميلي گرمي کلسیم در روز (در كل 2200 میلی گرم در روز) مقايسه كرده و مشاهده كردند كه درصد چربي‏هاي اشباع شده و دفعي در روز از 6% به 13% در افرادي كه رژيم غني شده را رعايت كرده بودند افزايش يافت، امّا تغييري در ....

Karanja و همكاران (59) در سال 1994اثر افزايش كلسيم رژيم غذايي را بر مقدار ليپيدها و ليپوپروتئين‏هاي پلاسما در افراد مبتلا به افزايش فشارخون و افراد سالم بررسي كردند. داوطلبان در 3گروه با دريافت غذایی 1500 میلی گرم در روز (106نفر) و 1000 میلی گرم در روز کلسیم (109 نفر) و گروه شاهد (111 نفر) تقسيم شدند. بررسي مصرف قبل از شروع پژوهش نشان داد كه افراد مبتلا به فشارخون بالا ....

....
..
.

لینک دانلود :


http://besteshopiran.zepo.ir/buy/83771#buy


در صورت هر گونه مشکل در دانلود فایل به قسمت آموزش دانلود فایل در همین صفحه مراجعه نمایید.


[ بازدید : 411 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و جرات ورزی

جمعه 23 تير 1396
4:51
بلبل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و جرات ورزی


مطالب موجود در فایل:

هوش هيجاني

تاثير هيجان ها بر ذهن

تعريف هوش هيجاني

مولفه‌هاي هوش هيجاني

تعريف جرأت ورزي

انواع رفتار جرأت مندانه

هدف‌هاي جرأت مندي

مهارت‌هايي براي ابراز جرأت مندي

پيشينه تحقيق


لینک دانلود :


http://besteshopiran.zepo.ir/buy/83376#buy


در صورت هر گونه مشکل در دانلود فایل به قسمت آموزش دانلود فایل در همین صفحه مراجعه نمایید.


[ بازدید : 411 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحقیقی بسیار کامل و جامع درباره انواع انحراف جنسی در کشورهای مختلف

جمعه 23 تير 1396
4:48
بلبل

تحقیقی بسیار کامل و جامع درباره انواع انحراف جنسی در کشورهای مختلف


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات................................................................. 1

مقدمه................................................................................... 2

بيان مسئله............................................................................ 4

اهميت موضوع........................................................................ 5

اهداف تحقيق......................................................................... 6

از لحاظ بعد زماني.................................................................... 7

از لحاظ بعد مكاني.................................................................... 7

فصل دوم: انحراف جنسي................................................... 8

مقدمه................................................................................... 9

تعريف انحراف جنسي.............................................................. 11

تاريخچه انحراف جنسي........................................................... 13

واژة انحراف جنسي................................................................. 16

انحراف جنسي از ديدگاه هاي مختلف ........................................ 16

1- انحراف جنسي از نظر روان شناسان ...................................... 16

2- انحراف جنسي از نظر زيست شناسان ................................... 16

3- انحراف جنسي از نظر علماي اخلاق....................................... 17

قانون و مقررات اجتماعي انحراف جنسي..................................... 17

قضاوت جامعه دربارة انحراف جنسي........................................... 18

فصل سوم: انواع انحراف جنسي....................................... 21

انواع انحراف جنسي............................................................... 22

1- استمناء يا خودارضايي........................................................ 22

2- بچه بازي......................................................................... 23

3- همجنس بازي.................................................................. 24

پيامدهاي انحراف جنسي....................................................... 25

انحراف در پسران.................................................................. 26

انحراف در دختران.................................................................. 27

فصل چهارم: جرم شناسي اختلالات و انحراف جنسي در حوزة خانواده.... 28

بررسي اختلالات جنسي در اسلام...................................... 29

جرم شناسي انحراف جنسي............................................ 31

جرم انگاري انحراف جنسي در خانواده................................. 33

تأثير اختلال انحراف جنسي در خانواده ................................ 34

فصل پنجم: همجنس بازي .......................................... 35

مقدمه........................................................................... 35

تعريف همجنس بازي........................................................ 36

همجنس بازي چيست...................................................... 39

همجنس گرايي و تاريخچه آن............................................. 40

عوامل همجنس بازي........................................................ 41

1- عوامل روان شناختي ................................................... 42

2- عوامل رواني اجتماعي.................................................. 44

3- عوامل زيستي (بيولوژيك)............................................... 45

آثار همجنس گرايي........................................................... 46

نظر اديان در مورد همجنس گرايي........................................ 48

1- اسلام ....................................................................... 49

2- مسيحيت ................................................................... 50

3- يهوديت....................................................................... 51

4- جامعه شناسي........................................................... 52

فصل ششم: انواع همجنس بازي................................. 53

1- همجنس بازي در مردان (لواط) ....................................... 54

2- همجنس بازي در زنان (مساحقه).................................... 54

الف- همجنس بازي در مردان (لواط)..................................... 54

لواط............................................................................... 57

مقدمه........................................................................... 57

تعريف لواط...................................................................... 60

انحراف جنسي به صورت تمايل مرد به مرد (لواط)................... 62

محرمات به سبب لواط....................................................... 64

داستان لواط (قوم لوط) و هم خوابگي لوط با دخترانش............. 66

مقايسه دو روايت توراتي و قرآني داستان حضرت لوط (ع)......... 68

ب- لواط از ديدگاه علم....................................................... 69

1- لواط از نظر قرآن........................................................... 70

2- لواط از ديدگاه معصومين................................................ 78

3- لواط از ديدگاه فقها...................................................... 85

4- لواط در كشورهاي غربي.............................................. 90

5- طريق اثبات لواط در دادگاه............................................. 94

فصل هفتم: انواع همجنس بازي ................................. 98

2- همجنس بازي در زنان (مساحقه).................................... 99

علل همجنس بازي زنان.................................................... 104

مقدمه........................................................................... 107

تعريف مساحقه (سحق)................................................... 108

سحق از ديدگاه علم........................................................ 109

1- سحق از نظر قرآن....................................................... 109

2- سحق از نظر معصومين................................................ 112

3- سحق از نظر فقها....................................................... 114

4- اثبات سحق در دادگاه.................................................. 116

فصل هشتم: همجنس بازي در كشورهاي ديگر........... 118

- همجنس گرايي در اروپا................................................. 118

- جنبش هاي همجنس گرايان.......................................... 120

- عواقب همجنس گرايي در كشورهاي اسلامي.................. 123

- كانادا و همجنس بازان.................................................. 125

- تصويب قانون ازدواج همجنس بازان در كشورهاي الگوي دموكراسي حزب مشاركت.. 126

- ازدواج قانوني همجنس گرايان در بريتانيا.......................... 126

فصل نهم: نتيجه گيري.............................................. 129

فهرست منابع............................................................... 133


لینک دانلود :


http://besteshopiran.zepo.ir/buy/83373#buy


در صورت هر گونه مشکل در دانلود فایل به قسمت آموزش دانلود فایل در همین صفحه مراجعه نمایید.


[ بازدید : 391 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فروشگاه فایل بلبل است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس خرید فالوور اینستاگرام مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری سوالات استخدامی اموزش و پرورش نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام فروش نایلون حبابدار کیسه نایلون حبابدار فروش استرچ پالت بند فیلم استرچ ویلچر
بستن تبلیغات [X]